Oscar's profile picture on TripHappy

Oscar

Los Gatos, United States

 • 9 Trips taken

 • 19 Countries visited

 • 6,854 MI Traveled

 • 15
 • 0

Japan

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 26
 • 0

Nicaragua

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

Aug 2016 to Aug 2016

 • 18
 • 0

Euro 2

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 22
 • 0

Euro

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 17
 • 0

Peru

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 17
 • 0

London

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 18
 • 0

Mediterranean

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 23
 • 0

Cabo

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 23
 • 0

Scandinavia

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set