Oscar's profile picture on TripHappy

Oscar

Los Gatos, United States

 • 9 Trips taken

 • 19 Countries visited

 • 6,854 MI Traveled

 • 43
 • 0

Euro

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 40
 • 0

Scandinavia

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 41
 • 0

Cabo

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 33
 • 0

Euro 2

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 36
 • 0

London

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 37
 • 0

Mediterranean

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 35
 • 0

Peru

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set

 • 43
 • 0

Nicaragua

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

Aug 2016 to Aug 2016

 • 29
 • 0

Japan

Oscar's profile picture on TripHappy
Oscar

No Dates Set