Jon's profile picture on TripHappy

Jon

Chicago, United States

 • 10 Trips taken

 • 9 Countries visited

 • 17,283 MI Traveled

 • 70
 • 0

Taiwan Thanksgiving 2015

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

Nov 2015 to Nov 2015

 • 52
 • 0

Milan-Basel-Varenna 2016

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

Apr 2016 to Apr 2016

 • 55
 • 0

Taiwan 2014

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

Nov 2014 to Dec 2014

 • 44
 • 0

Yosemite 2015

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

Feb 2015 to Feb 2015

 • 51
 • 0

Hong Kong-Perth

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

Dec 2015 to Jan 2016

 • 44
 • 0

Beaver Creek Ski Trip

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

Feb 2016 to Feb 2016

 • 49
 • 0

Going to the Sun (Glacier Nat'l)

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

Mar 2016 to Mar 2016

 • 48
 • 0

Michigan Brewery Road Trip

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

Feb 2015 to Feb 2015

 • 48
 • 0

Nippon no Yume

Jon's profile picture on TripHappy
Jon

No Dates Set